Firma społecznie odpowiedzialna
 Oceń wpis
   

Czy małe i średnie firmy mogą być odpowiedzialne społecznie? Czy na na działania CSR stać wyłącznie koncerny? Jak pogodzić zrównoważony rozwój z misją przedsiębiorstwa? 

Na te i wiele innych pytań odpowiadam w tekście "CSR w sektorze MSP".

ZAPRASZAM!

Komentarze (2)
CSR niedoceniany przez konsumentów
 Oceń wpis
   

Przeczytałem dziś ciekawy materiał dotyczący firm kierujących się w swojej działalności zasadami etycznymi. Chodzi o badania postaw konsumentów wobec przedsiębiorstw wdrażających programy CSR.

O badaniu można przeczytać na stronach "Rzeczpospollitej":  TU, TU i TU.

Dla klientów – przynajmniej na rynku polskim - ważna jest cena (najlepiej niska) oraz uczciwość firmy (wobec niego samego oczywiście). To czy firma dba o zatrudnianych pracowników, środowisko naturalne, angażuje się na rzecz najbliższego otoczenia jest sprawą nieistotną. Można z tego wysnuć prosty wniosek, że nie opłaca się być społecznie odpowiedzialnym. Nie ma takiej potrzeby, ponieważ tego typu wysiłki są niezauważane i niedoceniane przez otoczenie (nie przekładają się bezpośrednio na zysk).

Co zrobić, aby to zmienić? Dlaczego firmy nie powinny rezygnować z podejmowania tego typu działań? Na naszym rodzimym rynku prowadzenie działań CSR wiąże się nierozerwalnie z działalnością edukacyjną. Należy uzasadniać potrzebę wprowadzania etycznych zasad i angażowania się firm na rzecz innych. Na rynkach bardziej dojrzałych klienci potrafią bez większego trudu wskazać firmy kierujące się zasadami etycznymi i piętnować te, które im uchybiają.

Polscy klienci na działania etyczne patrzą podejrzliwie. Słysząc o konkretnej akcji automatycznie zastanawiają się – ile i kto na tym zarobi. I ten zysk kojarzy się z czymś brudnym, wstydliwym. A więc jeśli tylko słyszą, że firma farmaceutyczna – powiedzmy – inicjuje akcję szczepień przeciwko pewnej chorobie, to od razu kojarzą to z chęcią zarobienia na ludzkim nieszczęściu. Jeśli firma oświetleniowa wymienia żarówki na ulicach miasta, to mieszkańcy szukają drugiego dna (może ma stare i chce je wypchnąć z magazynów?). We współdziałaniu dla dobra społeczności lokalnej doszukujemy się ukrytych intencji. Dlatego też niektóre przedsiębiorstwa akcentują wyłącznie korzyści obdarowanych, nie mówią o celach , które chcą osiągnąć. To tworzy coraz większy mur nieufności.

Zysk nie jest brudny i firmy mają do niego prawo. Przedsiębiorstwo to nie organizacja charytatywna i nawet prowadzenie działań CSR ma się zwrócić. Najważniejsze, żeby każda ze stron umiała dostrzec płynące dla niej korzyści. A te muszą być proporcjonalne. Warunkiem sukcesu jest zadowolenie każdej ze stron. Firma nie może zyskać nieproporcjonalnie więcej niż jej otoczenie, ani otoczenie nie może otrzymać zbyt wiele kosztem danego przedsiębiorstwa.

Działania CSR nie są ani dodatkiem do działań marketingowych ani plastrem przykrywającym kryzys wizerunkowy. Klienci są bardzo wyczuleni na tego typu zabiegi. Społeczna odpowiedzialność wiąże się z przyjętą przez firmę misją i jest jej podporządkowana. Zakres etycznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa jest definiowany przez obszar jego biznesowej działalności. Spójność w tym względzie jest warunkiem koniecznym udanej kampanii.

Istnieje wiele organizacji propagujących zachowania etyczne w biznesie. Prowadzą one kampanie, szkolenia, organizują konferencje poświęcone etyce biznesu. Adresatem tych działań są przede wszystkim menedżerowie i zarządy. Pomija się konsumentów. Tymczasem skuteczna edukacja CSR musi być przeprowadzana dwutorowo: przedsiębiorstwa przekonuje się, że warto, a konsumentów uczy się zwracania uwagi i wyróżniania tych firm, które dbają o innych. Trzeba wyedukować konsumentów, uwrażliwić ich na tego typu inicjatywy. Dopiero wtedy CSR stanie się ważnym elementem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. 

 

Komentarze (0)
Edukacja internetowa według ING
 Oceń wpis
   

ING Bank Śląski przy współudziale Onetu i Naszej Klasy rozpoczął właśnie kampanię na rzecz edukacji internetowej. W założeniu ma ona przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu i skierowana jest do osób w wieku 45+.

W tym celu przygotowano 1 000 000 „E-lementarzy Internetu”. ING uruchomił również infolinię, która ma służyć pomocą w uporaniu się z problemami internetowymi. Podręczniki dostępne są w księgarniach oraz we wszystkich oddziałach banku. Zawierają podstawową wiedzę potrzebną do obsługi komputera i korzystania z Internetu. Można z nich dowiedzieć się: jak wysyłać pocztę elektroniczną, korzystać z wyszukiwarek i portali społecznościowych, robić zakupy w Internecie oraz założyć konto internetowe (!).

Utrzymana w konwencji Polskiej Kroniki Filmowej reklama przedstawia proces druku i wysyłki elementarzy:  

 

 
Przyznam, że razi mnie ta stylizowana retoryka. Kojarzy mi się z siermiężną propagandą sukcesu. Ale osobom znacznie starszym ode mnie przywoła klimat ich młodości.  Niezależnie od ówczesnych uwarunkowań politycznych i materialnych z sentymentem obejrzą spot.
 
Kampania ma w perspektywie wyedukowanie klientów, którzy dotąd nie korzystali z usług bankowości elektronicznej. Całkiem niedawno mBank wyemitował reklamę zachęcającą osoby starsze do założenia konta internetowego. W humorystyczny sposób przedstawiała płynące z tego korzyści:  
 

 
ING oraz mBank zwróciły swoją uwagę na nowe – niezagospodarowane dotąd obszary. Z tą różnicą, że mBank zaadresował swoje działania do osób, którym nie jest obcy Internet. ING natomiast postanowił wychować sobie przyszłych klientów i zachęcić obecnych do korzystania z Internetu. Pozwoli to odciążyć pracę oddziałów, a przez to zredukować koszty ich funkcjonowania.

Kampania ta wpisuje się w trend do aktywizacji osób w wieku 50+. Pod tym względem jest nie tylko ciekawym przedsięwzięciem marketingowym, ale przede wszystkim pożytecznym działaniem CSR. Aby mogła odnieść sukces musi uwzględnić szereg czynników, przede wszystkim psychologicznych i społecznych: pokonanie lęku, przebicie się przez brak zainteresowania oraz pokazanie korzyści.

Czekam na następne odsłony...

 

Komentarze (5)
1 | 2 |
           
           

Najnowsze komentarze
2014-01-06 19:40
najlepszeprezenty.com.pl:
PR firm farmaceutycznych
:)
2013-11-21 19:26
artes liberales:
ZUS zmienia wizerunek
Panie Radosławie, spośród 6 kanałów, 3 to jedynie zapowiedzi. Nie musimy wierzyć w zapowiedzi,[...]
2012-05-22 00:46
mbiznes konto:
Firma społecznie odpowiedzialna
Niestety dzisiaj wiekszosc firm nie jest.